Avís legal

Condicions d’ús

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per informar sobre els productes i serveis prestats pels establiments del Grup Pasteur del Principat d’Andorra. La visita d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari al visitant i implica la seva acceptació plena i sense reserves de totes les condicions i disposicions contingudes en aquest avís legal i termes d’ús.

L’objectiu d’aquesta pàgina web és proporcionar als clients de Grup Pasteur una informació veraç i actualitzada dels productes i serveis que explicita però les decisions relatives a la salut de les persones han de ser preses per professionals mèdics, tenint en compte les característiques personals de cada persona i dels seus símptomes concrets, pel que li recomanem que abans d’utilitzar qualsevol dels productes i serveis que apareixen en aquesta pàgina web consulti sempre amb el seu metge o professional sanitari de confiança sobre el producte i les seves propietats i contraindicacions. En tot cas, la responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos i, eventualment, dels danys i perjudicis que la seva utilització pugui provocar, correspon exclusivament als seus laboratoris fabricants o comercialitzadors o als professionals sanitaris que els hagin receptat o prescrit i, en cap cas , a Grup Pasteur ni als seus empleats o col•laboradors.

Tots els productes que apareixen en aquesta pàgina web han estat autoritzats pel Ministeri de Sanitat del Principat d’Andorra. No obstant això, cada país pot tenir requisits legals o pràctiques mèdiques específiques i particulars, pel que la importació i el compliment de les lleis pròpies de cada Estat queda sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari d’aquesta pàgina web i Grup Pasteur declina tota responsabilitat per la immobilització, destrucció o intervenció dels productes anunciats en les seves pàgines web per les autoritats duaneres o fiscals del país d’importació.

Grup Pasteur és el titular d’aquesta pàgina web i tots els drets de propietat intel•lectual o industrial de la mateixa i el seu disseny i continguts li pertanyen, excepte si s’indica una altra cosa en la pròpia pàgina web. Per tant, els continguts d’aquesta pàgina web així com els logotips, signes distintius i marques del Grup Pasteur que apareixen en aquesta, no podran ser objecte de manipulació, còpia, modificació, reproducció, transmissió, adaptació, etc, sense l’expressa autorització de Farmàcia Pasteur ja que estan protegits per la legislació pròpia del Principat d’Andorra i per la normativa internacional reguladora dels drets de propietat intel•lectual i industrial, entre altres.

Grup Pasteur es compromet a respectar en tot cas la intimitat dels usuaris d’aquesta pàgina web i a obtenir dades personals dels mateixos únicament si són proporcionats voluntàriament per ells. En tot cas, Farmàcia Pasteur es compromet a respectar i complir la legislació vigent al Principat d’Andorra sobre protecció de dades de caràcter personal i a utilitzar la informació proporcionada només per als fins concrets per als quals ha estat subministrada i a no cedir ni transferir-la a cap tercer sense la prèvia i expressa autorització de l’usuari de la pàgina web. Aquesta pàgina web permet accedir des d’ella a altres llocs web que poden contenir dades o informació d’interès per als seus visitants però respecte als quals Grup Pasteur no té control sobre cap característica d’aquests, per la qual cosa Grup Pasteur rebutja qualsevol responsabilitat respecte als continguts i serveis oferts així com respecte a l’ús que lliurement els usuaris d’aquesta pàgina web puguin fer-ne. Aquesta pàgina web està operada des del Principat d’Andorra i els seus termes d’ús estan regits per les lleis del Principat d’Andorra, pel que qualsevol controvèrsia o disputa relacionada amb la mateixa es regirà per la legislació vigent al Principat d’Andorra i els seus tribunals seran els exclusivament competents per a la seva resolució.